DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO

Naszą działalność cechuje dbałość o ekologię. Korzystając z transportu kolejowego wspólnie dbamy o nasze środowisko.

 

Będąc świadomym naszego oddziaływania na środowisko przywiązujemy dużą wagę do minimalizacji i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zmniejszania niekorzystnego wpływu na otoczenie.

 

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko. Wprowadzamy jednolite zasady racjonalnej gospodarki materiałami, wodą, energią na wszystkich szczeblach zarządzania. Nasze działania ukierunkowane są również na wprowadzenie nie stwarzającej zagrożenia dla środowiska gospodarki odpadami poprzez ich segregację, zabezpieczanie i przekazywanie ich do dalszego recyclingu.

 

Powyższe działania wymagają stałego podnoszenia kwalifikacji oraz wzrost świadomości pracowników zatrudnionych w naszej Spółce.