Kliknij na wybrany obszar aby wyświetlić dodatkowe informacje

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
Centrala
ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
tel. (22) 622 91 40
fax (22) 628 85 04
e-mail: sekretariat@pkpcargoservice.com

NIP: 526-26-49-402
Regon: 015224191
KRS: 0000131988
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

W razie pytań, związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zachęcamy do kontaktu z powołanym przez Administratora Danych (PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. ul. Grójecka 17, Warszawa) Inspektorem Ochrony Danych - p. Agatą Górzyńską-Wójcik, e-mail: iod@pkpcs.pl

Polityka prywatności i cookies

Klauzule informacyjne RODO:

1. dla kontaktujących się przez e-mail,
2. dla Klienta/Oferenta korporacyjnego i jego Pracowników/Podwykonawców,
3. dla Klienta/Oferenta osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
4. dla biorących udział w rekrutacji

Kontakt dla mediów:
Daniel Palarz 693 910 375
Joanna Mielnikiewicz 693 910 389

,