PKP CARGO SERVICE, jako spółka dedykowana do obsługi bocznic kolejowych została wyposażona przez PKP CARGO S.A. w tabor kolejowy, niezbędny do realizowania usług. Zasoby te są sukcesywnie zwiększane, tak, aby jakość świadczonych usług dla naszych klientów była na jeszcze wyższym poziomie.

PKP CS posiada aktualnie 26 lokomotyw, w tym:

Lokomotywy spalinowe:
  • SM42 typ 6D – 12 sztuk (1 szt. - w trakcie modernizacji do typu 6Dg/B1)
  • SM42 typ 6Dg/A – 3 sztuki
  • SM42 typ 6Dg/B1 – 7 sztuk lokomotyw wyposażonych w system sterowania radiowego
  • ST48 typ 15D/A – 1 sztuka
  • SM48 typ TEM2 – 1 sztuka (w trakcie modernizacji do standardu 15D/A)
Lokomotywy elektryczne:
  • ET22 typ 201E – 2 sztuki

 

PKP CS posiada aktualnie 189 wagonów, w tym:

  • FAS – typ 418V – 33 sztuki
  • Fals – typ WAP – 103 sztuki
  • Falns – typ 440V – 5 sztuk
  • Ea – typ 408Wb – 48 sztuk