W ramach działalności przewozowej Spółka PKP CARGO SERVICE nie tylko realizuje transport kolejowy na terenie Polski, gdzie głównie prowadzi przewozy lokalne związane z obsługą bocznic kolejowych, lecz także świadczy usługi trakcyjne poza granicami kraju. Ponadto Spółka świadczy usługi tzw. ostatniej mili, zapewniając usprawnienie przewozów na odcinkach niezelektryfikowanych i o trudnych warunkach technicznych. Przewozy realizowane są przy wykorzystaniu taboru własnego lub taboru powierzonego przez Klienta.

Kompleksowa oferta PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. na transporty kolejowe, w tym niszowe, obejmuje przewozy:

     •     towarów masowych
     •     węgla przeznaczonego do przeróbki i wzbogacania
     •     odpadów poprodukcyjnych na składowiska
     •     uboczne produkty spalania do utylizacji
     •     inne np. pociąg zabudowy rozjazdów, kęsy stalowe.

Przewozy kolejowe niszowe realizowane są zgodne z najbardziej wymagającymi standardami, a sam transport jest ubezpieczony.

Przewozy kolejowe niszowe bardzo często wymagają wykorzystania infrastruktury kolejowej kilku zarządców. Koncentracja przewozów niszowych, obejmujących transport kolejowy węgla, występuje w województwie śląskim w związku z funkcjonującym w tym regionie przemysłem wydobywczym i ciężkim.

W przeszłości PKP CARGO SERVICE sp. z o.o specjalizowało się w przewozach piasku podsadzkowego, które realizowane były przy użyciu wagonów samowyładowczych typu 401Vc i lokomotyw będących własnością spółki. Ze względu na specyfikę materiałów sypkich, usługa typu transport kolejowy piasek wymagała zachowania najwyższego standardu przewozów.

Jedną ze specjalizacji spółki jest realizacja przewozów w systemie just in time, czyli zgodnie z precyzyjnie określonymi w czasie potrzebami Klienta. Niweluje to konieczność magazynowania, zabezpieczania oraz dodatkowych kosztów.

Obsługując bocznice, pozostające w dalszym ciągu głównym rodzajem prowadzonej działalności, Spółka równolegle na przestrzeni ostatnich lat sukcesywnie zwiększała swój udział w rynku przewozowym, osiągając poziom około / ponad 1,2%.

Zgodnie z danymi UTK:

Wykres słupkowy przedstawiający udział przewoźników wg masy towarów (styczeń-czerwiec 2021)

                                                                         

Dane dotyczące zamawianego przewozu oraz dane kontaktowe

Towar

PKC CS Sp. z o.o.
Klienta
Termin realizacji przewozu
Wybierz miesiąc i rok przewozu

Dane kontaktowe

Zapoznałem się z polityką prywatności