Wykaz stanowisk kolejowych, na które poszukujemy pracowników, oraz informacje o wymogach, które należy spełnić, by móc przystąpić do egzaminu.

Informacja odnosi się do kandydatów nieposiadających wykształcenia w specjalnościach kolejowych – w przypadku posiadania takiego wykształcenia okresy stażu pracy oraz przygotowania zawodowego mogą ulec znaczącemu skróceniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)

Aplikując na każde z proponowanych przez nas stanowisk, kandydat przed zatrudnieniem musi przejść wstępne badania lekarskie i psychologiczne. Na wszystkie ze stanowisk wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia, który charakteryzuje się m.in.:

  • I kategoria wzroku – kandydat musi m.in. potrafić odczytać bez korekcji (okularów lub szkieł kontaktowych) litery na tablicy Snellena do 8 rzędu od góry włącznie oraz prawidłowo rozpoznawać barwy.
    Wyjątkiem jest stanowisko dyżurnego ruchu, gdzie wymagana jest II kat. wzroku – zdolność odczytania do 6 linii włącznie na tablicy Snellena;
  • I kategoria słuchu – kandydat musi słyszeć każdym z uszu szept z odległości 5m;
  • brak chorób przewlekłych jak np. cukrzyca lub epilepsja.