Klienci, z którymi spółka współpracuje już od wielu lat, oceniają nasze usługi jako świadczone na bardzo wysokim poziomie. Wystawiane przez nich referencje potwierdzają dobrą organizację pracy, sumienne i terminowe jej wykonanie, odpowiednią praktykę zawodową i wiedzę techniczną.

Dodatkowym potwierdzeniem kompetencji są otrzymywane wyróżnienia m.in. Gazele Biznesu oraz Diamenty Forbesa, a także certyfikaty m.in.  Wiarygodności Biznesowej czy Solidnej Firmy.

Dane firmy:

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.
Siedziba: ul. Grójecka 17, 02-021 Warszawa
NIP: 526-26-49-402,
REGON: 015224191,
KRS: 0000131988 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy spółki 42 525 000,00 zł. Opłacony w całości. Jedynym udziałowcem spółki jest PKP CARGO S.A.

PKP CARGO W LICZBACH

  • 0 840

    opis

  • 0 1100

    opis

  • 0 1200000

    opis