Remonty, diagnostyka i utrzymanie infrastruktury torowej

PKP CARGO SERVICE dysponuje profesjonalną kadrą techniczną w zakresie świadczenia usług utrzymania infrastruktury torowej. Do głównych usług zaliczamy: badania techniczne, diagnostykę, obchody i konserwację, naprawy bieżące i awaryjne oraz remonty infrastruktury torowej.

Biuro Diagnostyki i Utrzymania Infrastruktury Torowej składa się z wykwalifikowanych pracowników posiadających uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej oraz uprawnienia toromistrza. Prace wykonywane są na terenie całej Polski, terminowo i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy spełnieniu wszystkich reżimów technologicznych.

Nasze bazy sprzętowo-magazynowe z zapleczem socjalnym wyposażone są w profesjonalny i nowoczesny sprzęt:
 • Koparki dwudrogowe Atlas 1604 ZW z możliwością poruszania się po torach o prześwicie zarówno 1435 mm, jak i 1520 mm.
 • Wózki motorowe WM-15A wraz z przyczepami PWM-15, w tym jeden dostosowany do poruszania się po torze o prześwicie 1520 mm.
 • Specjalistyczne samochody do przewozu brygad torowych, materiałów i przyrządów.
 • Maszyny torowe (m.in. zakrętarki torowe, wiertarki do szyn i podkładów, piły do szyn, podbijaki, giętarki, zakrętarki, podnośniki torowe itp.).
 • Sprzęt do usuwania roślinności na terenie kolejowym (kosy spalinowe, spalinowe opryskiwacze chemiczne, piły spalinowe do drzewa itp.).
 • Narzędzia diagnostyczne (toromierze elektroniczne typu TEC do ciągłego pomiaru parametrów technicznych torów, toromierze elektroniczne typu DTG, toromierze ręczne do torów: normalnych, szerokich i wąskich, profilomierze, suwmiarki rozjazdowe, induktometr SHP do oceny stanu obwodu rezonansowego elektromagnesu, megaomomierz do pomiaru rezystancji itp.).
Usługi są świadczone przez nasze wysoko wyspecjalizowane brygady:
 • Diagnostyczną - realizującą zadania związane z diagnostyką, dozorowaniem i konserwacją infrastruktury torowej na terenie całego kraju oraz prowadzeniem kompletnej dokumentacji stanu technicznego nawierzchni kolejowej (m.in.: protokoły z badań technicznych, arkusze badań rozjazdów, książki kontroli stanu toru, dzienniki oględzin rozjazdów, metryki przejazdów kolejowo-drogowych).
 • Utrzymaniową - wykonującą prace związane z kompleksowym utrzymaniem infrastruktury torowej.
 • Remontową - wykonującą wszelkie prace związane z remontami i budową infrastruktury torowej.

KOMPLEKSOWE USŁUGI:

 • diagnostyka nawierzchni torowej,
 • obchody i oględziny torów i rozjazdów,
 • bieżące utrzymanie nawierzchni torowej,
 • remonty infrastruktury torowej,
 • diagnostyka urządzeń srk,
 • kosztorysowanie robót torowych,
 • nadzór nad wykonywaniem robót torowych.
 • legalizacja przekaźników.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Napisz do nas wiadomość. Odpowiadamy zwykle w przeciągu 24 godzin.

Zapoznałem się z polityką prywatności