PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. z rekordowymi wynikami za 2022 r.

07 Kwietnia, 13:49

Spółka z grupy PKP Cargo S.A., zajmująca się głównie kompleksową obsługą bocznic kolejowych, uzyskała w 2022 r. rekordowe w historii spółki wyniki finansowe i odnotowała przychód w wysokości 255,6 mln zł (wzrost o 14,2% r/d/r) i zysk netto
w wysokości 26,4 mln zł (wzrost o 38,5% r/d/r).

PKP Cargo Service w katalogu usług oferowanych klientom ma przede wszystkim obsługę bocznic a dodatkowo także remonty, diagnostykę i utrzymanie infrastruktury torowej oraz w mniejszym zakresie także przewozy kolejowe i usługi uzupełniające.

W obliczu planowanej dekarbonizacji planujemy wdrażamy rozwiązania mające na celu stopniową zmianę portfolio usług w kierunku obsługi bocznic i terminali, na których odbywa się przeładunek innego niż węgiel asortymentu (kruszywa, kontenery, paliwa płynne i inne) – mówi Robert Szydlik, Prezes Zarządu PKP Cargo Service sp. z o.o.

Wyniki finansowe mówią same za siebie i są najlepszym dowodem na elastyczność naszego zespołu. Nadążamy za zmieniającym się rynkiem, dlatego duży nacisk kładziemy na szkolenie kadry i rozwijanie także naszego wachlarza usług remontowych, diagnostyki i utrzymania infrastruktury torowej. Muszę podkreślić, że nasza spółka nie dostaje zleceń do realizacji, a musi o nie walczyć na wolnym rynku. Cieszymy się, że w tym sektorze rynku kolejowego to oferta PKP Cargo Service najczęściej okazuje się ofertą zwycięską – dodaje Zbigniew Prus, Wiceprezes PKP Cargo Service sp. z o.o.