III Kongres Rozwoju Kolei z udziałem PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

09 Czerwca, 14:12

Dnia 6 czerwca br. w Warszawie, na PGE Narodowym im. Kazimierza Górskiego, odbyła się III edycja Kongresu Rozwoju Kolei. Organizatorem wydarzenia była Grupa PKP, do której od początku należy PKP Cargo Service sp. z o.o. Na Kongresie naszą Spółkę reprezentowali: Prezes Zarządu Robert Szydlik, Wiceprezes Zarządu Zbigniew Prus, Dyrektor Biura Zarządu Adrian Mlonek, Dyrektor Biura Zarządzania Zasobami Ludzkimi Joanna Pasikowska.

Kongres Rozwoju Kolei to jedno z najważniejszych wydarzeń krajowego sektora kolejowego i pole do dialogu pomiędzy przedstawicielami świata polityki, biznesu, samorządu i nauki. Organizowany jest cyklicznie, począwszy od 2019 roku, z przerwą związaną z pandemią. Wydarzenie stało się istotną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem transportu kolejowego w Polsce i na świecie. Pierwsza i druga edycja Kongresu Rozwoju Kolei zostały zauważone i docenione nie tylko przez przedstawicieli branży kolejowej. W poprzednich edycjach Kongresu uczestniczyły najważniejsze osoby w państwie, z Prezydentem Andrzejem Dudą i Premierem Mateuszem Morawieckim na czele, eksperci branży kolejowej, szefowie kolejowych spółek, przedstawiciele administracji centralnej i samorządowej, instytucji naukowych, przedsiębiorcy z branży kolejowej oraz innych sektorów gospodarki. Podobnie było w bieżącym roku. Aczkolwiek trzeba zauważyć, że tegoroczna edycja Kongresu była wyjątkowa w świetle zmian, jakie wywołał konflikt zbrojny na Ukrainie. Czerwcowe wydarzenie było miejscem spotkań i dyskusji poświęconych przyszłości transportu kolejowego oraz jego pozycji w narodowej i światowej gospodarce. Motywem przewodnim III edycji Kongresu Rozwoju Kolei była konsolidacja polskiego rynku kolejowego. Ponadto dużo miejsca zostało poświęcone szeroko zakrojonemu programowi inwestycyjnemu, cyfryzacji, proekologicznym rozwiązaniom na kolei oraz jej działaniom na arenie międzynarodowej, m.in. w ramach obszaru Trójmorza.

Informacje o tegorocznej edycji Kongresu Rozwoju Kolei są dostępne na oficjalnej stronie wydarzenia - kongresrozwojukolei.pl

Zdjęcia z Kongresu można obejrzeć tutaj: III Kongres Rozwoju Kolei | 6 czerwca 2023

Natomiast informacje o Polskich Kolejach Państwowych S.A. i Grupie PKP – pkp.pl/pl/grupa-pkp