Nowe kontrakty PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

07 Czerwca, 12:52

PKP CARGO SERVICE poszerza wachlarz usług świadczonych w zakresie obsługi bocznic.

Spółka PKP CARGO SERVICE w na przełomie maja i czerwca 2023 roku zawarła nowe kontrakty na obsługę bocznic kolejowych i prace manewrowe na nich. Trzy z umów zostały podpisane w formule konsorcjum spółek PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. (lider konsorcjum) i PKP CARGO S.A. Wszystkie umowy weszły w życie z dniem 01.06.2023 r.

Nowe kontrakty PKP Cargo Service sp. z o.o.

…z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie:

Pierwsza umowa w formule konsorcjum została podpisana z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. na obsługę i prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej MPEC Kortowo w Olsztynie.

(MPEC sp. z o.o. znajduje się w czołówce firm ciepłowniczych. W ostatnim czasie zajęła VII miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2023. W konkursie organizowanym przez Strefę Gospodarki wzięły udział 43 przedsiębiorstwa ciepłownicze z całej Polski).

Prace manewrowe i obsługa punktów ładunkowych na terenie bocznicy Kortowo odbywać się będą podczas dostaw miału węglowego dostarczanego do punktu zdawczo-odbiorczego i mogą być realizowane we wszystkie dni tygodnia.

Umowa między Stronami obowiązuje przez okres 12 miesięcy.

…z firmą Regnars, właścicielem Kopalni Melafiru Tłumaczów:

Kolejne osiągnięcie PKP CARGO SERVICE to podpisanie dwóch umów z firmą Regnars sp. z o.o. Kluczowym obszarem działalności Regnars sp. z o.o. jest Gmina Radków, na terenie której funkcjonuje zakład wydobywczy spółki: Kopalnia Melafiru Tłumaczów. I to właśnie obsługę tej bocznicy przejęła  1 czerwca br. spółka PKP CARGO SERVICE (w konsorcjum z PKP CARGO S.A.). Zakres przedmiotowych usług obejmuje zarówno kompleksową obsługę bocznicy kolejowej w Tłumaczowie, jak i wykonywanie usług kolejowych na zasadach tzw. ‘ostatniej mili’ w relacji: stacja Kłodzko Główne PKP PLK S.A. do punktu zdawczo-odbiorczego bocznicy Kopalni.

Umowy z firmą Regnars sp. z o.o. zawarte zostały na czas nieokreślony.

…na obsługę bocznicy Martech Fablok w Chrzanowie:

Spółka PKP CARGO SERVICE samodzielnie zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz spółka jawna na świadczenie usług manewrowych na terenie bocznicy Martech Fablok w Chrzanowie. W zakres kompleksowej obsługi bocznicy MARTECH FABLOK wchodzą m.in. prace manewrowe i przewozowe w obrębie bocznicy, zapewnienie zasobów do obsługi pracy bocznicy oraz pracowników do obsługi stanowisk związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

Umowa na obsługę manewrową w Chrzanowie została zawarta na czas oznaczony do dnia 31.12.2025 r.

Nowe kontrakty pokazują, że nasza Spółka dynamicznie się rozwija i podąża w dobrym kierunku, realizując konsekwentnie cele, które zostały przed nią postawione.