Uroczystości z okazji Święta Kolejarza

15 Listopada, 09:27

Dnia 13 listopada Zarząd PKP Cargo Service sp. z o.o. spotkał się z pracownikami Spółki wyróżnionymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Uroczysta kolacja poprzedzona zwiedzaniem Warszawy odbyła się w godzinach wieczornych w Hotelu Gromada. Natomiast samo wręczenie odznaczeń nastąpiło 14 listopada podczas oficjalnych obchodów Święta Kolejarza na odświętnej gali w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Podczas niedzielnych uroczystości Firmowych Panowie Prezesi podziękowali wyróżnionym pracownikom - jako przedstawicielom całego pracowniczego zespołu Spółki - za ich codzienny trud, podkreślili złożoność obecnej sytuacji gospodarczej, a także zarysowali plany na przyszłość. Następnie wysłuchali uwag i refleksji zaproszonych oraz podjęli rozmowy.

Natomiast 14 listopada odbyły się oficjalne uroczystości resortowe i państwowe, z których relację można zobaczyć tutaj:

https://www.pkp.pl/pl/pkp-aktualnosci/3276-wyrozniono-najbardziej-zasluzonych-kolejarzy

Poza Zbigniewem Prusem - Wiceprezesem Zarządu PKP Cargo Service sp. z o.o. - który został wyróżniony medalem srebrnym za długoletnią służbę,

odznaczenia państwowe otrzymali następujący pracownicy:

1. Marian Hernik - medal złoty za długoletnią służbę

2. Krzysztof Klocek - medal złoty za długoletnią służbę

3. Grażyna Rzońca - medal złoty za długoletnią służbę

4. Grzegorz Sadowski - medal złoty za długoletnią służbę

5. Janusz Zacłona - medal złoty za długoletnią służbę

6. Adrian Mentelski - medal brązowy za długoletnią służbę

Odznaczeniami resortowymi zostali wyróżnieni następujący pracownicy PKP Cargo Service sp. z o.o.:

Zasłużony dla Transportu RP

1. Bara Bożena

2. Garbacz Andrzej

3. Kubeczko Sławomir

4. Lukasek Bronisław

5. Wrzoskiewicz Dariusz

6. Zurman Mieczysław

Zasłużony dla Kolejnictwa

1. Balcarek Marian

2. Bzdun Jacek

3. Dudek Zbigniew

4. Filipkowski Adam

5. Goj Krystyna

6. Gontarz Adam

7. Grabowski Michał

8. Granda Krzysztof

9. Jagiełło Krzysztof

10. Kapała Piotr

11. Markowicz Marek

12. Mazur Zofia

13. Nowak Andrzej

14. Rębelski Mariusz

15. Stanek Adam

16. Talaga Zbigniew

17. Trębecki Jacek

18. Urban Grzegorz

19. Wychowałek Andrzej

Wszystkim odznaczonym gratulujemy!