PKP CARGO SERVICE obsłuży terminal Hupac Intermodal SA w Brwinowie

29 Września, 15:08

Dnia 29 września 2022 roku Prezes Zarządu PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. Robert Szydlik oraz Wiceprezes Zarządu Zbigniew Prus podpisali ze szwajcarską firmą Hupac Intermodal SA umowę dotyczącą obsługi terminala w Brwinowie. Przy podpisywaniu umowy Hupac reprezentowali: Simone Croci-Torti oraz Silvio Ferrari.

Konsorcjum Spółek PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. (Lider Konsorcjum) oraz PKP CARGO S.A., w dniu 29.09.2022 r. podpisało długookresową umowę z Spółką HUPAC Terminal Brwinów sp. z o.o.  na obsługę nowo wybudowanego terminala intermodalnego w Brwinowie.

(Transport intermodalny to przewóz ładunków wykorzystujący więcej niż jeden rodzaj transportu. W tym wypadku najważniejszą regułą jest wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera, naczepy, nadwozia wymiennego lub pojemnika specjalistycznego na całej trasie przewozów, bez przeładunku samego towaru przy zmianie rodzaju transportu).

Uroczyste otwarcie terminala intermodalnego w Brwinowie odbyło się 7 września 2022 r.

Terminal jest położony w sercu dużej strefy logistyczno-przemysłowej, znajdującej się na południowy zachód od Warszawy. Brwinów poprzez swoje położenie w sercu Polski stanowi idealną lokalizację dla krajowego i międzynarodowego połączenia rynku transportowego.

Szwajcarski operator logistyczny HUPAC jest pionierem innowacyjnych usług transportu kolejowego oraz wiodącym operatorem sieci intermodalnych w całej Europie.

Regularna obsługa terminala kolejowego przez Konsorcjum PKP CARGO SERVICE zaplanowana jest na drugą połowę listopada bieżącego roku.

Rozpoczęcie działalności operacyjnej terminala kolejowego w Brwinowie będzie miało istotny wpływ na zrównoważony i ekologiczny rozwój sieci transportu intermodalnego dzięki wydajnemu węzłowi komunikacyjnemu oraz poprzez wspieranie zrównoważonej wymiany towarów w Europie Środkowej.

Terminal Brwinów powstawał przez 18 miesięcy, a ostatnie prace związane z jego budową zostały zakończone na początku sierpnia 2022 roku. Koszt inwestycji to ponad 35 milionów euro.

Bocznica kolejowa „HUPAC Terminal Brwinów” odgałęzia się od sieci kolejowej zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na stacji Pruszków.

Spółka HUPAC Terminal Brwinów w ramach dalszego rozwoju planuje rozbudowę terminala intermodalnego na przyległych terenach, będących własnością Spółki.