Spotkanie Emerytów i Rencistów PKP CARGO SERVICE

21 Czerwca, 17:00

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 udało się powrócić do tradycyjnego spotkania Emerytów i Rencistów PKP CARGO SERVICE.

W wydarzeniu, które odbyło się 21 czerwca 2022 r. w Chorzowie, udział wzięli emerytowani pracownicy oraz renciści Spółki z lat 2020-2021 oraz Prezes Zarządu Robert Szydlik i Wiceprezes Zarządu Zbigniew Prus.

Spotkanie Emerytów i Rencistów to wyjątkowa okazja do wielu ciekawych rozmów oraz wspomnień z okresu pracy zawodowej. Tegoroczną uroczystość uświetnił swoim występem kwartet smyczkowy.

Wszystkim byłym Pracownikom serdecznie dziękujemy za wieloletnią służbę w szeregach PKP CARGO SERVICE oraz życzymy dużo zdrowia!