OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW I KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW

07 Stycznia, 08:00

Miło nam poinformować, że PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. utworzyło Ośrodek Szkolenia i Egzaminowania Maszynistów i Kandydatów na Maszynistów.

Decyzją Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego z dnia 15.12.2021 r. został zarejestrowany pod numerem PL/57/2021.

Potwierdza to posiadanie przez Spółkę grona wysokiej klasy specjalistów.

Ośrodek prowadzi działalność w zakresie:

  • Szkoleń na licencję maszynisty;

  • Szkoleń na świadectwo maszynisty;

  • Egzaminów na licencje maszynisty;

  • Egzaminów na świadectwo maszynisty;

  • Szkoleń na rozszerzenie świadectwa maszynisty w zakresie typu pojazdu lub infrastruktury kolejowej;

  • Sprawdzianów wiedzy i umiejętności maszynistów;

  • Pouczeń okresowych dla maszynistów.

Zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń, egzaminów, sprawdzianów wiedzy i umiejętności, a także przeprowadzania pouczeń okresowych maszynistów.

Kontakt:

e-mail: osrodek@pkpcargoservice.com

tel.: (+48 32) 258 49 44 w. 123