Centrala Warszawa

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.

NIP: 526-26-49-402
Regon: 015224191
KRS: 0000131988
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.