Wykaz stanowisk kolejowych, na które poszukujemy pracowników oraz informacje o wymogach, które należy spełnić by móc przystąpić do egzaminu.


Informacja odnosi się do kandydatów nie posiadających wykształcenia w specjalnościach kolejowych – w przypadku posiadania takiego wykształcenia okresy stażu pracy oraz przygotowania zawodowego mogą ulec znaczącemu skróceniu. Szczegółowe informacje w tym zakresie: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)

Na każde z posiadanych stanowisk kandydat przed zatrudnieniem musi przejść wstępne badania lekarskie i psychologiczne w jednej z przychodni Kolejowej Medycyny Pracy. Na wszystkie ze stanowisk wymagany jest bardzo dobry stan zdrowia, który charakteryzuje się m.in.:

 • I kategoria wzroku – kandydat musi m.in. potrafić odczytać bez korekcji (okularów lub szkieł kontaktowych) liter na tablicy Snellena do 8 rzędu od góry włącznie oraz prawidłowo rozpoznawać barwy.
  Wyjątkiem jest stanowisko dyżurnego ruchu, gdzie wymagana jest II kat. wzroku – zdolność odczytania do 6 linii włącznie na tablicy Snellena;
 • I kategoria słuchu – kandydat musi słyszeć każdym z uszu szept z odległości 5m;
 • brak chorób przewlekłych jak np. cukrzyca lub epilepsja.

 1. Manewrowy
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 24 dni.
  • Szkolenie teoretyczne na manewrowego – wg. programu pracodawcy (ok. 120 h).
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności manewrowego pod nadzorem) – czas trwania 20 dni.
  • Egzamin kwalifikacyjny na manewrowego.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja).
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 2. Dróżnik przejazdowy
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 18 dni.
  • Szkolenie teoretyczne na dróżnika przejazdowego – wg. programu pracodawcy (ok. 64 h)
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności dróżnika przejazdowego pod nadzorem) – czas trwania 5 dni.
  • Egzamin kwalifikacyjny na dróżnika przejazdowego.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 3. Dyżurny ruchu
  • Wykształcenie: minimum średnie
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 62 dni.
  • Szkolenie teoretycznie na dyżurnego ruchu – wg. programu pracodawcy (ok. 320 h).
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności dyżurnego ruchu pod nadzorem) – czas trwania 20 dni.
  • Egzamin kwalifikacyjny na dyżurnego ruchu.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 4. Maszynista (licencja maszynisty)
  • Wykształcenie: minimum zasadnicze zawodowe,
  • Niekaralność,
  • Ukończone 20 lat,
  • Odbycie szkolenia na licencje maszynisty – czas trwania 298 godzin

  Uwaga! Po zakończeniu szkolenia przystępuje się do egzaminu, po którym wydane zostanie „Świadectwo zdania egzaminu maszynisty”. Z tym dokumentem należy zgłosić się do Urzędu Transportu Kolejowego celem uzyskania Licencji maszynisty.

  Szczegółowe informacje: Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. 2003 nr 86 poz. 789 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz. U. 2014 r., poz. 211).

  Po uzyskaniu licencji maszynisty kandydat nie staje się maszynistą. Do tego wymaga jest ukończone szkolenie i zdany egzamin na świadectwo maszynisty, które może organizować jedynie pracodawca dla zatrudnionych kandydatów. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawiera Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty (Dz. U. 2014 r., poz. 212).

 5. Prowadzący pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący spalinowe pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
  • Staż pracy: 6 miesięcy na stanowiskach związanych z utrzymaniem, naprawą lub eksploatacją taboru kolejowego,
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 42 dni,
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności manewrowego pod nadzorem) – czas trwania 30 dni,
  • Szkolenie teoretycznie na prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący spalinowe pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej – wg. programu pracodawcy (ok. 300 h).
  • Egzamin kwalifikacyjny na prowadzącego pociągi lub pojazdy kolejowe w specjalności prowadzący spalinowe pojazdy kolejowe wyłącznie w obrębie bocznicy kolejowej.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 6. Ustawiacz
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
  • Staż pracy: 1 rok na stanowisku manewrowego,
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 25 dni,
  • Szkolenie teoretycznie na ustawiacza – wg. programu pracodawcy (ok. 160 h).
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności ustawiacza pod nadzorem) – czas trwania 10 dni,
  • Egzamin kwalifikacyjny na ustawiacza.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 7. Rewident taboru
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
  • Staż pracy: 1 rok przy naprawie i utrzymaniu taboru kolejowego,
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 180 dni,
  • Szkolenie teoretycznie na rewidenta taboru– wg. programu pracodawcy (ok. 240 h).
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności rewidenta taboru pod nadzorem) – czas trwania 40 dni,
  • Egzamin kwalifikacyjny na rewidenta taboru.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 8. Toromistrz
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
  • Staż pracy: 3 lata przy budowę, naprawie lub utrzymaniu nawierzchni kolejowej,
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 125 dni,
  • Szkolenie teoretycznie na toromistrza – wg. programu pracodawcy (ok. 390 h).
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności toromistrza pod nadzorem) – czas trwania 24 dni,
  • Egzamin kwalifikacyjny na toromistrza.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 9. Nastawniczy
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe.
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 25 dni.
  • Szkolenie teoretycznie na nastawniczego – wg. programu pracodawcy (ok. 190 h).
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności nastawniczego pod nadzorem) – czas trwania 8 dni.
  • Egzamin kwalifikacyjny na toromistrza.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 10. Automatyk
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe oraz tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego w zawodach i specjalnościach związanych ze sterowaniem ruchem kolejowym lub w specjalnościach z dziedziny: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej, elektronicznej, teletechnicznej lub mechatronicznej,
  • Staż pracy: 18 miesięcy na stanowiskach związanych z naprawą, utrzymaniem lub instalacją urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 48 dni,
  • Szkolenie teoretycznie na automatyka – wg. programu pracodawcy (ok. 330h).
  • Egzamin kwalifikacyjny na automatyka.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
 11. Dróżnik obchodowy
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
  • Staż pracy: 1 rok przy robotach torowych,
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 30 dni,
  • Szkolenie teoretycznie na dróżnika obchodowego – wg. programu pracodawcy (ok. 80h).
  • Egzamin kwalifikacyjny na dróżnika obchodowego.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
 12. Zwrotniczy
  • Wykształcenie: zasadnicze zawodowe lub tytuł zawodowy robotnika wykwalifikowanego – dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie zasadniczym,
  • Odbycie przygotowania zawodowego (staż stanowiskowy i szkolenie praktyczne) – czas trwania: 9 dni,
  • Szkolenie teoretycznie na zwrotniczego – wg. programu pracodawcy (ok. 122 h).
  • Zajęcia próbne (wykonywanie czynności zwrotniczego pod nadzorem) – czas trwania 3 dni,
  • Egzamin kwalifikacyjny na zwrotniczego.
  • Egzamin z warunków miejscowych (autoryzacja)
  Szczegółowe informacje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 101)
Powrót