Utrzymanie Taboru Kolejowego

PKP CARGO SERVICE dysponuje profesjonalną kadrą techniczną w zakresie świadczenia usług utrzymania taboru kolejowego.

Zespół ds. Zarządzania Taborem Kolejowym składa się z pracowników posiadających wymagane uprawnienia do nadzorowania, wykonywania i odbioru utrzymania pojazdów kolejowych. Prace wykonywane są na terenie całej Polski, terminowo i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy spełnieniu wymagań określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych.


Nasza baza warsztatowa wyposażona jest w profesjonalny i nowoczesny sprzęt:

 • Specjalistyczny samochód do przewozu brygad naprawczych, materiałów i przyrządów pomiarowych,
 • Urządzenia i narzędzia do pracy w terenie.
 • Przyrządy diagnostyczne do wykonywania pomiarów pojazdów kolejowych
 • Przyrząd do wykonywania prób hamulca na wagonach towarowych.
 • Hydrauliczny System Wkolejania Taboru Kolejowego (LUKAS).
 • Podnośniki wagonowe.

KOMPLEKSOWE USŁUGI:

 1. Nadzór nad utrzymaniem wagonów towarowych w ramach Podmiotu Odpowiedzialnego za Utrzymanie (tzw. ECM).
 2. Wykonywanie napraw bieżących i awaryjnych wagonów towarowych.
 3. Wykonywanie utrzymanie wagonów towarowych na poziomie P2 – P3 na miejscu u klienta.
 4. Usługi serwisu mobilnego.
 5. Usuwanie skutków wykolejania taboru kolejowego przy użyciu hydraulicznego systemu wkolejania.