Towarowy transport kolejowy w Polsce

Nasze usługi

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. jest profesjonalną firmą wchodzącą w skład Grupy PKP CARGO Logistics. Spółka zgodnie z Aktem założycielskim, realizuje usługi w zakresie kompleksowej obsługi bocznic kolejowych oraz na podstawie posiadanych licencji, przewozy kolejowe rzeczy oraz usługi trakcyjne.


Obsługa bocznic kolejowych
Diagnostyka
Przewozy niszowe
Krajowy transport drogowy i przeładunek

Posiadane certyfikaty

Certyfikat

Certyfikat systemu zarządzania energią - potwierdzający, że System Zarządzania Energią PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania normy PN-EN ISO 50001:2012 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy oraz realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zobacz skan »

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI BIZNESOWEJ 2015


Bisnode_CWB_LOGO_2015
Otrzymując Certyfikat Wiarygodności Biznesowej PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. zwiększa tym samym swój prestiż oraz konkurencyjność na rynku.
Zobacz skan »

Certyfikat Bezpieczeństwa - część "A", potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi. Nr identyfikacyjny UE: PL 1120160009, Krajowy nr ewidencyjny 0000131988.

Zobacz skan »

Certyfikat Bezpieczeństwa - część „B", potwierdzający akceptację regulacji przyjętych przez spółkę w celu spełnienia krajowych wymagań w zakresie bezpieczeństwa wykonywania przewozów na sieci wymienionych zarządców, zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi. Nr identyfikacyjny UE: PL1220160016, Krajowy nr ewidencyjny 0000131988.

Zobacz skan »

Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO/IEC 27001:2013 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zobacz skan »

Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Jakością w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO 9001:2015 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zobacz skan »

Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania PN-N-18001:2004 i ISO 45001:2018 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zobacz skan »

Certyfikat potwierdzający, że System Zarządzania Środowiskowego w organizacji PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. spełnia wymagania ISO 14001:2015 w zakresie realizacji kompleksowej obsługi bocznic kolejowych, realizacji usług przewozowych kolejowych rzeczy, realizacji usług diagnostyki i utrzymania infrastruktury kolejowej.

Zobacz skan »

Certyfikat Zarządzania Utrzymaniem potwierdzający spełnienie przez PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. wymagań rozporządzenia KE nr 445/2011 z dnia 10 maja 2011r. Celem systemu certyfikacji jest zapewnienie funkcjonowania Spółki z zachowaniem standardów bezpieczeństwa w zakresie przewozów oraz utrzymania taboru.

Zobacz skan »

Posiadane licencje i decyzje

Licencja

Licencja na świadczenie usług transportu kolejowego w zakresie przewozu rzeczy – WPR/198/2011 – wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Zobacz skan »

Licencja na świadczenie usług trakcyjnych – UPT/199/2011 – wydana przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Zobacz skan »

Licencja nr 0125547 na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy.

Zobacz skan »

Decyzja Nr 906/OŚ/2013 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zezwalająca na transport odpadów.

Zobacz skan »