Kolejowe przewozy niszowe

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. świadczy usługi na przewozy niszowe, obejmujące kolejowy przewóz węgla, odpadów poprodukcyjnych, transport piasku koleją oraz produktów ubocznych. Przewozy kolejowe tego typu występują na niewielkim fragmencie rynku, a także charakteryzują się specyficzną technologią realizacji. Transport węgla lub innych produktów odbywa się zazwyczaj na niewielką odległość i zakłada użycie specjalistycznych wagonów. Może również odbywać się jako technologiczny przewóz węgla w procesie produkcyjnym.

Transport kolejowy węgla

Przewozy kolejowe niszowe bardzo często wymagają wykorzystania infrastruktury kolejowej kilku zarządców. Koncentracja przewozów niszowych, obejmujących transport kolejowy węgla, występuje w województwie śląskim w związku z funkcjonującym w tym regionie przemysłem wydobywczym i ciężkim.

Transport kolejowy piasek

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o specjalizuje się w przewozach piasku podsadzkowego. Przewoźnik kolejowy realizuje takie zlecenie przy użyciu wagonów samowyładowczych typu 401Vc i lokomotyw będących własnością Spółki. Ze względu na specyfikę materiałów sypkich, usługa typu “transport kolejowy piasek” wymaga zachowania najwyższego standardu przewozów. PKP CARGO SERVICE sp. z o.o jest gwarancją profesjonalizmu i doskonałej jakości.

Przewozy kolejowy niszowe - pełna oferta

Kompleksowa oferta PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. na przewozy kolejowe niszowe obejmuje:

  • Transport węgla przeznaczonego do przeróbki i wzbogacania
  • Przewozy odpadów poprodukcyjnych na składowiska
  • Przewozy kolejowe produktów ubocznych spalania, przeznaczonych do utylizacji ubocznych produktów spalania
  • Transport piasku koleją - typ podsadzkowy dla kopalń węgla kamiennego

Profesjonalny niszowy przewóz węgla i piasku

Usługi PKP CARGO SERVICE sp. z o.o., które obejmują kolejowy przewóz węgla, odpadów poprodukcyjnych, transport piasku koleją oraz produktów ubocznych gwarantują pełen profesjonalizm, rzetelność i bezpieczeństwo. Zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów, którzy zapewniają terminowy przyjazd transportu. Każdy przewoźnik kolejowy, który z nami współpracuje, to renomowana firma z dużym doświadczeniem. Przewozy kolejowe niszowe są zgodne z najbardziej wymagającymi standardami, a transport jest ubezpieczony.