Diagnostyka i utrzymanie infrastruktury torowej

PKP CARGO SERVICE dysponuje profesjonalną kadrą techniczną w zakresie świadczenia usług utrzymania infrastruktury torowej. Do głównych usług zaliczamy: badania techniczne, diagnostykę, obchody i konserwację oraz remonty częściowe (naprawy bieżące i awaryjne).

Biuro ds. Diagnostyki i Utrzymania Infrastruktury Torowej składa się z pracowników posiadających wymagane uprawnienia m.in. budowlane i diagnostyczne. Prace wykonywane są na terenie całej Polski, terminowo i z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, przy spełnieniu wszystkich reżimów technologicznych.

Nasze bazy sprzętowo-magazynowe z zapleczem socjalnym, wyposażone są w profesjonalny i nowoczesny sprzęt:

 • Specjalistyczne samochody do przewozu brygad torowych, materiałów i przyrządów,
 • Maszyny torowe (m.in. zakrętarki torowe, wiertarki do szyn i podkładów, piły do szyn, podbijaki, giętarki, zakrętarki, podnośniki torowe itp.),
 • Sprzęt do usuwania roślinności na terenie kolejowym (kosy spalinowe, spalinowe opryskiwacze chemiczne, piły spalinowe do drzewa itp.),
 • Narzędzia diagnostyczne (toromierz elektroniczny typu TEC do ciągłego pomiaru parametrów technicznych torów, toromierze elektroniczne typu DTG, toromierze ręczne do torów: normalnych, szerokich i wąskich, profilomierze, suwmiarki rozjazdowe, induktometr SHP do oceny stanu obwodu rezonansowego elektromagnesu, megaomierz do pomiaru rezystancji itp.).

Usługi są świadczone przez nasze wysoko wyspecjalizowane brygady:

 • Diagnostyczną -- realizującą zadania związane z diagnostyką, dozorowaniem i konserwacją infrastruktury torowej na terenie całego kraju oraz prowadzeniem kompletnej dokumentacji stanu technicznego nawierzchni kolejowej (m. in.: protokoły z badań technicznych, arkusze badań rozjazdów, książki kontroli stanu toru, dzienniki oględzin rozjazdów, metryki przejazdów kolejowo - drogowych),
 • Utrzymaniową -- wykonującą prace związane z kompleksowym utrzymaniem infrastruktury torowej,
 • Remontową -- wykonującą wszelkie prace związane z remontami i budową infrastruktury torowej.

Kompleksowe usługi:

 • Diagnostyka nawierzchni torowej,
 • Obchody i oględziny torów i rozjazdów,
 • Remonty infrastruktury torowej,
 • Bieżące utrzymanie nawierzchni torowej,
 • Diagnostyka urządzeń srk,
 • Kosztorysowanie robót torowych,
 • Nadzór nad wykonywaniem robót torowych.

Nasze atuty:

 • Doświadczenia z rynku obsługi bocznic
 • Atrakcyjna cena
 • Długoterminowe relacje z klientami
 • Możliwość realizacji szerokiego zakresu usług utrzymania infrastruktury
 • Powiązanie usług utrzymania infrastruktury z realizowanymi usługami w zakresie kompleksowej obsługi bocznic (synergia).

Obecnie w ramach wykonywania diagnostyki, obchodów, bieżących napraw oraz konserwacji utrzymujemy infrastrukturę torową, która składa się z 818,82 km torów, 1722 rozjazdów zwyczajnych oraz 85 rozjazdów krzyżowych.

Sokółka