Zarząd


Franciszek Kostrzewa

Prezes Zarządu

dr Małgorzata Krówczyńska

Członek Zarządu ds. Administracyjno - Operacyjnych

Rada Nadzorcza


Leszek Borowiec

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Alicja Jarząb

Członek Rady Nadzorczej

Witold Olech

Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Raczyński

Członek Rady Nadzorczej