O firmie

Historia firmy

Spółka, o pierwotnej nazwie „Agencje Celne PKP CARGO sp. z o. o.” z siedzibą w Warszawie, została powołana Uchwałą nr 164 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 26 lutego 2002 r.

Pod obecną nazwą „PKP CARGO SERVICE sp. z o. o.”, (przyjętą Uchwałą Nr 40/2004 Zarządu PKP CARGO S.A. z dnia 10 listopada 2004 r.) Spółka występuje od dnia 16 marca 2005 r.

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. jest profesjonalną firmą wchodzącą w skład Grupy PKP CARGO.

Więcej

Władze Firmy

ZARZĄD

Więcej

RADA NADZORCZA

Więcej

Dbałość o środowisko

Naszą działalność cechuje dbałość o ekologię. Korzystając z transportu kolejowego wspólnie dbamy o nasze środowisko.

Będąc świadomym naszego oddziaływania na środowisko przywiązujemy dużą wagę do minimalizacji

i zapobiegania zanieczyszczeniom oraz zmniejszania niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Stosujemy rozwiązania techniczne i organizacyjne mające na celu ograniczenie wpływu naszej działalności na środowisko.

Więcej