REWIDENT TABORU - BOK - SEKCJA STASZIC

Katowice

Rekrutacja:32 358 78 80

Wymiar czasu pracy:

PEŁNY ETAT

Zmianowość:

III zmiany

System wynagrodzenia:

MIESIĘCZNY
PKP CARGO SERVICE

PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. to spółka z branży kolejowej, której głównym obszarem działalności jest obsługa bocznic kolejowych. Oprócz tego zajmuje się świadczeniem usług z zakresu przewozów kolejowych, napraw taboru kolejowego oraz utrzymania i napraw infrastruktury kolejowej

REWIDENT TABORU - BOK - SEKCJA STASZIC

Miejsce pracy: Katowice

Opis stanowiska

 • sprawdzanie przez rewidenta taboru na każdej zmianie roboczej wszystkich składów wjeżdżających i wyjeżdżających z bocznicy kopalni pod względem zdatności wagonów do załadunku, sprawdzenie podłóg, burt wagonów oraz zamknięcia drzwi, klap, kompletności akcesoriów wagonowych, równomiernego rozmieszczenia ładunku w wagonach (końcowa kontrola ładugi), do niezwłocznego dostarczenia do oddziału ekspedycji Zamawiającego informacji o wagonach niezdatnych do załadunku, do niezwłocznego powiadomienia oddziału ekspedycji o wagonach ładownych wymagających poprawienia ładugi
 • bieżąca współpraca z pracownikami w zakresie równomiernego rozmieszczenia ładunku w wagonach oraz końcowa kontrola ładugi dokonana przez rewidenta taboru
 • dokonywanie wyboru wagonów pod przewozy w komunikacji międzynarodowej RIV
 • kierowanie wagonów do naprawy okresowej a także z usterkami na warsztat naprawczy
 • sporządzanie zgłoszeń do komisyjnego badania wagonów własnych proponowanych do wycofania z eksploatacji oraz udział w komisjach przeprowadzających badania stanu technicznego wagonów
 • decydowanie o konieczności wyłączenia wagonów ze składu z usterkami, których nie można usunąć bez wyłączenia
 • dokonywanie prób hamulców
 • zlecanie napraw wagonów wyłączonych ze składu z uwagi na uszkodzenia
 • usuwanie drobnych usterek przy wagonach bez wyłączenia ich ze składu, zakres robót wykonywanych w ramach napraw bez wyłączenia 

Wymagania

 • świadectwo kwalifikacyjne na stanowisko Rewidenta taboru
 • wykształcenie - co najmniej zasadnicze zawodowe

Oferujemy

 

 • stabilność zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • kursy podwyższające kwalifikacje
 • ulgowe przejazdy kolejowe – dofinansowanie świadczeń zarówno dla pracowników jak i członków ich rodzin (po upływie okresu próbnego)
 • dodatkowy dzień wolny od pracy z okazji Święta Kolejarza (25 listopada)
 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia zdrowotnego
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych (m.in. Karta Multisport, dofinansowanie do wypoczynku)
 • prywatna opieka medyczna
 • deputat węglowy wypłacany w formie pieniężnej (po przepracowanym roku)

 

Jesteś zainteresowany pracą w PKP CARGO SERVICE na tym stanowisku?