Aktualnie poszukujemy pracowników na stanowisko:

Stanowiska wymagające uprawnień„ kolejowych
Ustawiacz
Toromistrz
Rewident taboru
Operator koparki dwudrożnej/drezyny
Maszynista pojazdu trakcyjnego
Manewrowy
Kierowca wózka motorowego WM-15
Dyżurny ruchu
Dróżnik obchodowy
Automatyk SRK
Stanowiska nie wymagające uprawnień kolejowych
Spawacz
Mechanik taboru
Mechanik lokomotyw spalinowych i elektrycznych
Elektromonter
Ekspedytor bocznicy
Stanowiska administracyjne
Kierownik zmiany / Dyspozytor
Kierownik Zmiany (Diagnosta infrastruktury torowej)

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji