Oferta pracy:


Stanowisko:

Manewrowy

Miejsce pracy: Kraków

Liczba wakatów: 1

Wymagane uprawnienia: • wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego i zdanego egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko manewrowego lub ustawiacza lub wykształcenia co najmniej średniego po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz po uzyskaniu odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (do szkolenia na stanowisko manewrowego), • dobrego stanu zdrowia (m. in. I kategoria wzroku i słuchu).

Wymiar czasu pracy: Pełny

Zmianowość: 2 zmiany

System wynagrodzenia: Miesięczny

Oferta

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji