Oferta pracy:


Stanowisko:

AUTOMATYK

Miejsce pracy: Nowe Czarnowo

Liczba wakatów: 1

Wymagane uprawnienia: - zdany egzamin kwalifikacyjny na stanowisko automatyk, - uprawnienia SEP Eksploatacja, - umiejętność obsługi urządzeń EOR, - wykształcenie co najmniej średnie lub zasadnicze zawodowe: kierunkowe kolejowe lub w zawodach w dziedzinie: mechanicznej, elektrycznej, elektrotechnicznej,elektronicznej, teletechnicznej, mechatronicznej, informatycznej,

Wymiar czasu pracy: Pełny

Zmianowość: 1 zmiana

System wynagrodzenia: Miesięczny

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji