Oferta pracy:


Stanowisko:

MANEWROWY – Elektrociepłownia PGE Kraków (Kraków Łęg)

Miejsce pracy: Kraków

Liczba wakatów: 1

Wymagane uprawnienia: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i zdany egzamin kwalifikacyjny na stanowisko manewrowego lub ustawiacza lub wykształcenie co najmniej średnie po ukończeniu kształcenia w zawodach lub na kierunkach, w których programy nauczania zawierają zagadnienia z zakresu ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz uzyskanie odpowiednio tytułu zawodowego technika, świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie na poziomie technika, dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika lub dyplom ukończenia studiów wyższych (do szkolenia na stanowisko manewrowego), • dobry stan zdrowia (m. in. I kategoria wzroku i słuchu).

Wymiar czasu pracy: Pełny

Zmianowość: Praca w systemie zmianowym

System wynagrodzenia: Miesięczny

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji