Oferta pracy:


Stanowisko:

MASZYNISTA

Miejsce pracy: Warszawa

Liczba wakatów: 4

Wymagane uprawnienia: • posiadanie licencji maszynisty, • posiadanie świadectwa uzupełniającego maszynisty lub odpisu świadectwa uzupełniającego kat. A1, • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

Wymiar czasu pracy: Pełny

Zmianowość: Praca w systemie zmianowym

System wynagrodzenia: Miesięczny

Oferta

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji