Oferta pracy:


Stanowisko:

MASZYNISTA

Miejsce pracy: Gliwice

Liczba wakatów: 2

Wymagane uprawnienia: • posiadania licencji maszynisty, • posiadania świadectwa uzupełniającego maszynisty lub odpisu świadectwa uzupełniającego kat. A1 / zdany egzamin kwalifikacyjny na stanowisko Prowadzący pojazdy kolejowe, • uprawnienia do prowadzenia pojazdów w trakcji spalinowej, • wykształcenia co najmniej zasadniczego zawodowego lub zasadniczego branżowego, • istnieje możliwość odbycia szkolenia na stanowisko Prowadzący pojazdy kolejowe oraz na stanowisko Maszynista kat. A1 (dla osób posiadających licencję maszynisty).

Wymiar czasu pracy: Pełny

Zmianowość: Praca w systemie zmianowym

System wynagrodzenia: Miesięczny

Oferta

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji