Oferta pracy:


Stanowisko:

MASZYNISTA kat. A1 - Obszar Wykonawczy Warszawa

Wymagane uprawnienia: • posiadanie licencji maszynisty, • posiadanie świadectwa uzupełniającego maszynisty lub odpisu świadectwa uzupełniającego kat. A1, • wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

Wynagrodzenie: Od 3700,00 zł (wynagrodzenie zasadnicze)

Wymiar czasu pracy: Pełny

Zmianowość: 0

System wynagrodzenia: Miesięczny

Oferta

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji