Oferta pracy:


Stanowisko:

TOROMISTRZ - Elektrociepłownia PGE Kraków (Łęg)

Miejsce pracy: bocznica kolejowa Elektrociepłowni PGE Kraków

Wymagane uprawnienia: Zdany egzamin kwalifikacyjny na stanowisko toromistrza, aktualne uprawnienia toromistrza, wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe.

Rozkład czasu pracy: 6-14

Wynagrodzenie: od 4600,00 zł (wynagrodzenie zasadnicze)

Wymiar czasu pracy: Pełny

Zmianowość: 1 zmiana

System wynagrodzenia: Miesięczny

Oferta

Rekrutacja

32 358 78 80

Informacje o wymogach

Stanowiska kolejowe - na które to poszukujemy pracowników - są w Polsce zawodami regulowanymi. Oznacza to, iż podjęcie pracy jest możliwe tylko po uzyskaniu odpowiednich kwalifikacji. W większości przypadków jest to zdany egzamin kwalifikacyjny. Jedynym wyjątkiem jest tutaj stanowisko, na które od 2011 roku wymagane jest uzyskanie licencji i świadectwa maszynisty...

Więcej informacji


Charakterystyka stanowisk

Więcej informacji