"Złoty pociąg" dla PKP Cargo Service!

Na odbywającym się w październiku w Raszynie II Krajowym  Zjeździe Pełnomocników ds. SMS i MMS oraz Menedżerów Bocznic Kolejowych, PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. otrzymała od organizatora Zjazdu – firmy OTTIMA plus Sp. z o.o - wyróżnienie noszące nazwę: „EDUKATOR wiedzy kolejowej – Złoty pociąg”.

Wyróżnienie  zostało przyznane  po  spełnieniu warunku podpisania  przez PKP CARGO SERVICE  sp. z o.o. „Deklaracji w sprawie rozwoju kultury bezpieczeństwa transportu kolejowego” oraz przeszkoleniu  w firmie OTTIMA plus Sp. z o.o., co najmniej dziesięciu pracowników Spółki z zakresu wiedzy kolejowej, w ciągu ostatnich trzech lat.
PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa podczas prowadzenia kolejowej działalności przewozowej. Uczestnicząc jako przewoźnik w ruchu kolejowym zdajemy sobie sprawę, że bezpieczeństwo wykonywanej działalności jest sprawą najważniejszą.