PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. otrzymała zezwolenie na transport odpadów

4 października 2013 r. decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa PKP CARGO SERVICE uzyskała zezwolenie na transport odpadów. Zezwolenie dotyczy zarówno odpadów „innych niż niebezpieczne”, jak i niebezpiecznych i obejmuje teren całego kraju. Usługi transportowe kolejowe mogą być realizowane własnymi wagonami towarowymi oraz wydzierżawionymi.