Wybór nowego Zarządu


Rada Nadzorcza, na podstawie przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego powołała, podejmując stosowną Uchwałę, skład Zarządu PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. na kadencję przypadającą na lata 2021 – 2023:
  • Pana Roberta Szydlik na Prezesa Zarządu
  • Pana Zbigniewa Prus na Członka Zarządu ds. Operacyjnych
Powołanie następuje z dniem następnym po dniu odbycia Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 r.

W/w Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 31.05.2021 r., w związku z tym kadencja nowego składu Zarządu rozpoczęła się od dnia 01.06.2021 r.