Wybierz kształcenie w zawodzie kolejarza. Dzień Otwarty w zaprzyjaźnionym Technikum Kolejowym.

W imieniu Technikum Kolejowego z Tychów zapraszamy Państwa na Dzień Otwarty, który zaplanowany został na 8 maja 2019 roku.
Szczegółowy program uroczystości znajduje się TU.

Dwuletnia współpraca pomiędzy Technikum Kolejowym a PKP CARGO SERVICE polega między innymi na prowadzeniu praktycznej nauki zawodu oraz praktykach zawodowych odbywających się na bocznicach obsługiwanych przez PKP CARGO SERVICE.

Praktyczna nauka zawodu jest prowadzona w następujących zawodach:
  • technik automatyk sterowania ruchem kolejowym,
  • technik transportu kolejowego, 
  • technik budownictwa kolejowego.
Uczniowie Technikum po ukończeniu nauki mogą liczyć na pracę w wyuczonych zawodach w PKP CARGO SERVICE sp. z o.o.