Wdrożenie licencji na przewozy kolejowe

Na podstawie wydanej przez Prezesa UTK licencji na świadczenie usług transportu kolejowego w zakresie przewozu rzeczy PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. wykonała pierwszy samodzielny przejazd na trasie KWK „Piast II” (Czeczott) – KWK Piast I – KWK „Piast II” (Czeczott) z wykorzystaniem torów zarządcy infrastruktury kolejowej PKP PLK SA.

Jest 29 grudnia 2011 roku, godziny poranne, KWK „Piast II” (Czeczott). Maszynista Bolesław Śliwa wraz z pomocnikiem/rewidentem Markiem Olejakiem i pilotem Robertem Miterą przeprowadzają kontrolę przygotowania do wyprawienia składu pociągu nr 443058/9. W skład pociągu wchodzi 28 próżnych wagonów o masie brutto 736t oraz lokomotywa SM31-095. O godzinie 8:05, po prawidłowych oględzinach technicznych i próbie szczegółowej hamulca pociąg rusza w kierunku KWK „Piast I”, gdzie bez przeszkód dociera o godzinie 9:25.

KWK „Piast I”, wczesne popołudnie. W tym samy składzie osobowym zostaje przeprowadzona kontrola przygotowania do wyprawienia składu pociągu nr 443062/3, składającego się z 28 ładownych wagonów o masie brutto 2 185t, netto 1 448 t, lokomotywy serii SM31-095 oraz SM31-031 prowadzonej przez maszynistę Adama Stacherę. O godzinie 14:40, po prawidłowo przeprowadzonych oględzinach technicznych i próbie szczegółowej hamulca, skład wyjeżdża w kierunku KWK „Piast II” (Czeczott), gdzie bez przeszkód dociera o godzinie 15:35.

Pierwszy przejazd w zakresie realizacji transportu kolejowego rzeczy, wykonany samodzielnie przez PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. jest faktem !