URUCHOMIENIE PUNKTU TECHNICZNEJ OBSŁUGI PRZEKAŹNIKÓW STEROWANIA RUCHEM KOLEJOWYM (TOP)

PKP CARGO SERVICE uruchomiła dla swoich partnerów biznesowych usługę technicznej obsługi przekaźników sterowania ruchem kolejowym (dawniej legalizacji). Dzięki uzyskanym uprawnieniom i posiadanemu zapleczu technicznemu usługę realizuje całkowicie samodzielnie. W celu kompleksowej obsługi klientów został uruchomiony Punkt Technicznej Obsługi Przekaźników. Usługa polega na przeprowadzeniu diagnostyki i wydaniu oceny, będącej potwierdzeniem lub zaprzeczeniem prawidłowości parametrów techniczno - elektrycznych danego przekaźnika.

Przekaźniki sterowania ruchem kolejowym są podstawowymi elementami stosowanymi w automatyce kolejowej. Występują w newralgicznych dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego obwodach: kontroli niezajętości torów i rozjazdów, blokady liniowej i kontroli położenia zwrotnic. Urządzenia te, będąc kluczowymi elementami w zapewnieniu bezpieczeństwa, dla zachowania sprawności i niezawodności wymagają okresowego przeglądu i pomiaru parametrów przy użyciu aparatury kontrolno-pomiarowej. W ramach tych działań dokonuje się regulacji, a następnie sprawdzenia poprawności działania.

PKP CARGO SERVICE oferuje usługę dla wszystkich typów przekaźników JRB, JRC, JRG/RG, JRM/RM, JRV, JRY, JRK/RK, JRJ, JRF, ERF, ERE. Po przeprowadzeniu usługi technicznej obsługi przekaźników, przekaźniki zostają zaplombowane i zwracane wraz z protokołami pomiarowymi (karta TOP).

Każdy typ przekaźnika musi być poddawany okresowej kontroli:
► co 5 lat - przekaźniki typu JRJ, JRG ze stykami( C-C);
► co 6 lat - przekaźniki typu JRB, JRC, JRY i JRV;
► co 10 lat - przekaźniki typu JRM;
► co 12 lat - przekaźniki typu JRK, RK, JRF, ERF, JRG ze stykami ( Ag-Ag ).

PKP CARGO SERVICE, w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa, opracowała szczegółowe procedury, poddając się przy tym restrykcyjnym przepisom tak, by po ich certyfikacji mieć możliwość oferowania swojej usługi dla zarządców infrastruktury. W efekcie prac stworzona została procedura PG 1 1 z zachowaniem zasad Zintegrowanego Systemu Zarządzania, szczególnie Normy ISO 9001 2015 Systemu Zarządzania Jakością oraz Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania w PKP CARGO SERVICE sp. z o. o.

Punkt technicznej obsługi przekaźników znajduje się w Katowicach na ul. Roździeńskiej 28. Wszelkie pytania związane z tematem legalizacji przekaźników należy kierować do Biura Sprzedaży i Promocji: e-mail handlowy@pkpcargoservice.com.