UROCZYSTE PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z TECHNIKUM KOLEJOWYM W TYCHACH

23 lipca 2019 roku został podpisany List intencyjny pomiędzy PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. a Niepublicznym Technikum Kolejowym z siedzibą w Tychach.

Zgodnie z treścią Listu, strony wyrażają chęć kontynuowania wzajemnej współpracy, która została zainicjowana w 2017 roku. Współpraca Stron będzie polegała na wspólnym podejmowaniu inicjatyw z zakresu działalności edukacyjnej, wspierającej, promocyjnej, oraz na organizowaniu i realizacji przedsięwzięć mających na celu rozwój szkolnictwa zawodowego (profil kolejowy) oraz na propagowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w systemie kształcenia zawodowego. Spośród inicjatyw jakie zostały wypisane w Liście, jako przykładowe można wskazać:
- wspólne organizowanie przez Strony działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym,
- aktywne uczestnictwo PKP CARGO SERVICE w ważnych wydarzeniach szkoły,
- umożliwienie odbycia praktyk zawodowych dla uczniów Technikum na bocznicach kolejowych obsługiwanych przez PKP CARGO SERVICE,
- wzajemna prezentacja logo na materiałach promocyjnych,
oraz wiele innych inicjatyw.

Relację prasową z tego uroczystego wydarzenia można zobaczyć TUTAJ