PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w statystykach Urzędu Transportu Kolejowego - 2013 rok

W opublikowanych przez UTK statystykach przewozowych za rok 2013 - na łączną liczbę 61 przewoźników czynnie realizujących w Polsce w 2013 r. przewozy towarowe na podstawie otrzymanej licencji WPR - nasza Spółka uplasowała się odpowiednio:

  • według przewiezionej masy na miejscu 14, z 0,44% udziałem w rynku, przewiezionych 1 026 366 ton (w 2012r. odpowiednio: 0,05%, przewiezionych 113 659 ton),
  • według wykonanej pracy przewozowej na miejscu 12, z 0,38% udziałem w rynku, wykonana praca przewozowa to 192 900 578 nettotonokilometrów (w 2012 r. odpowiednio: 0,01% tj. 6 455 355 nettotonokilometrów).

Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów na zwałowiska kamienia odpadowego, przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, przewozów węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców.


Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów w 2013 roku.

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej w 2013 roku.