PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w statystykach Urzędu Transportu Kolejowego - 2012 rok

Zapoczątkowana w 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy, realizowana w obszarze przewozów na zwałowiska kamienia odpadowego, przewozów pyłów do utylizacji, przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego czy przewozów węgla surowego do przeróbki, w wyniku zawarcia dalszych kontraktów zauważalnie wzrosła na początku 2013 r.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w zestawieniach statystycznych Urzędu Transportu Kolejowego. W danych, ogłoszonych przez UTK za miesiąc styczeń 2013 r., spółka PKP CARGO SERVICE znalazła się w gronie wymienionych z nazwy przewoźników kolejowych rzeczy, posiadających udział w rynku większy niż 0,5%.

Na łączną liczbę 50 przewoźników czynnie realizujących w Polsce w 2013 r przewozy towarowe na podstawie otrzymanej licencji WPR, nasza Spółka uplasowała się odpowiednio: według przewiezionej masy - na miejscu 14, z udziałem 0,67%, natomiast według wykonanej pracy przewozowej - na miejscu 10, z udziałem 1,12%.


Udział przewoźników wg przewiezionej masy towarów styczeń 2013 roku (udział>0,5%).

Udział przewoźników wg wykonanej pracy przewozowej styczeń 2013 roku (udział>0,5%).

kliknij na zdjęcie aby powiększyć