Seminarium Naukowo-Techniczne - "Znaczenie Bocznic i Terminali w Strategii Rozwoju Kolei Polskiej"

W dniach 21 – 22 października 2021 r., w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, odbyła się pierwsza edycja Seminarium Naukowo-Technicznego zatytułowanego "Znaczenie Bocznic i Terminali w Strategii Rozwoju Kolei Polskiej", wpisującego się w koncepcję Europejskiego Roku Kolei.

Z uwagi na wciąż trwającą sytuację epidemiczną (związaną z COVID - 19) Seminarium zostało zorganizowane w formule hybrydowej, gdzie część uczestników i prelegentów była obecna na sali, a część miała dostęp on-line.

W Seminarium wzięło udział wielu znakomitych Gości oraz Prelegentów, przedstawicieli takich instytucji i firm jak: Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Organizacja Współpracy Kolei OSŻD, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, Radca Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, SGH, Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki we Wrocławiu, Instytut Prawa Gospodarczego, Śląskie Centrum Logistyki S.A., Terminale Przeładunkowe Sławków
- Medyka, Cargo Terminale Sp. z o.o., CARGOSPED Terminal Braniewo Sp. z o.o. Nie zabrakło również przedstawicieli naszej spółki zarówno wśród prelegentów, jak i uczestników Seminarium.

Seminarium zostało objęte Honorowym Patronatem przez:
  • Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych
  • Urząd Transportu Kolejowego
  • Centrum Unijnych Projektów Transportowych
  • Przewodniczącego Komitetu OSŻD
W pierwszym dniu Seminarium, w ramach I Panelu pn. „Przyczyny likwidacji bocznic kolejowych. Co dalej?" odbyły się trzy sesje tematyczne:
  • Sesja I: „Uwarunkowania prawne funkcjonowania bocznic i terminali"
  • Sesja II: „Outsourcing w obsłudze bocznic kolejowych"
  • Sesja III: „Infrastruktura i utrzymanie bocznic kolejowych"
oraz dyskusja panelowa.

W drugim dniu Seminarium, w ramach II Panelu pn. „Bocznice i terminale w kolejowych łańcuchach dostaw" odbyły się dwie sesje tematyczne:
  • Sesja IV: „Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu kolejowego na bocznicach i terminalach"
  • Sesja V: „Bocznice i terminale istotnym ogniwem systemu transportowego" oraz dyskusja panelowa.
Na zakończenie Seminarium, uczestnicy przyjęli wniosek o wystąpieniu z Listem Otwartym do przedstawicieli władz oraz organizacji odpowiedzialnych za polski transport, w którym przedstawiono kwestie niepokojące środowisko kolejowe.