Ruszyła REKRUTACJA w Niepublicznym Technikum Kolejowym w Tychach im. kpt. Jana Rybczyńskiego i załogi pociągu „Groźny”

Technikum Kolejowe w Tychach zostało powołane w 2016 roku w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy, szczególnie branży kolejowej. O wyborze zawodu uczniowie mogą zdecydować po pierwszym roku nauki, korzystając z konsultacji z mistrzami w zawodzie.

Placówka współpracuje z wiodącymi firmami z branży kolejowej: PKP CARGO SERVICE, PKP Energetyka, PKP PLK, Koleje Śląskie oraz Intercity. Współpracuje również z Uczelniami Wyższymi, w przygotowaniu programów, realizacji projektów oraz umożliwienia swoim Absolwentom połączenia studiów wyższych z pracą.

Kształcenie zawodowe rozpoczyna się w drugiej klasie i ma charakter modułowy - część zajęć prowadzona jest na stanowiskach pracy u zaprzyjaźnionych pracodawców, a zajęcia teoretyczne w siedzibie Szkoły. Pracodawcy oferują uczniom Technikum pracę po ukończeniu szkoły oraz stypendia podczas trwania nauki.

Obecnie Technikum kształci w następujących zawodach: technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik budownictwa kolejowego i technik transportu kolejowego.

Wnioski o przyjęcie do szkoły można składać od 15 czerwca 2020 r. wysyłając je na adres mailowy szkoły: szkola@edukacja.tychy.pl, lub osobiście w sekretariacie Szkoły przy Al. Niepodległości 32 w Tychach. Dodatkowe informacje o szkole znajdują się również na Facebooku.