PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z ZESPOŁEM SZKÓŁ IM. K.K. BACZYŃSKIEGO W TŁUSZCZU

20 stycznia PKP CARGO SERVICE podpisała list intencyjny z Zespołem Szkół im. K.K. Baczyńskiego w Tłuszczu, która jest kolejną placówką edukacyjną, którą Spółka zamierza aktywnie wspierać w kształceniu młodzieży szkolnej. Zespół Szkół to szkoła ponadpodstawowa prężnie działająca w różnych obszarach, kształcącą swoich uczniów m.in. w kierunku technika transportu kolejowego.

W liście intencyjnym, Strony zadeklarowały chęć podjęcia współpracy oraz określiły jej wstępne warunki w zakresie rozwijania kierunków kolejowych. Wolą stron jest umożliwienie uczniom skorzystania z możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych. W ramach zawartego porozumienia Spółka oferuje uczniom także stypendia w wys. 500 zł / m-c dla pełnoletnich uczniów, którzy zechcą, po ukończeniu szkoły, podjąć pracę w Spółce lub grupie kapitałowej PKP CARGO SERVICE. 

W wydarzeniu udział wzięli: przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty Bogusław Fidelus - Dyrektor Wydziału Kształcenia Ponadpodstawowego i Zawodowego, sygnatariusze listu intencyjnego Robert Szydlik - Prezes Zarządu PKP CARGO SERVICE, Grażyna Marszał - Dyrektor Zespołu Szkół w Tłuszczu oraz Piotr Borczyński - Wicestarosta Wołomiński a także przedstawiciele Spółki PKP CARGO SERVICE i Hanna Skrzypczak Naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury.