PKP CARGO SERVICE UCZESTNIKIEM PROGRAMU CEEK

W 2019 roku nasza Spółka przystąpiła do Programu Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK), będącej wspólną inicjatywą branży kolejowej na rzecz oszczędzania energii. Wzajemna wymiana doświadczeń ma na celu wypracowanie i wdrażanie rozwiązań efektywnych energetycznie i jednocześnie pro-ekologicznych, które służą wszystkim uczestnikom rynku kolejowego. Program zrzesza już niemal 70 podmiotów będących przedstawicielami przewoźników, zarządców i operatorów infrastruktury, instytucji naukowych i organizacji branżowych (spółki PKP PLK, PKP S.A. i PKP Energetyka oraz eksperci m.in. z Krajowej Agencji Poszanowania Energii /KAPE/, Instytutu Kolejnictwa, Politechniki Warszawskiej, Instytutu Jagiellońskiego i Klubu Jagiellońskiego).

Wśród działań podejmowanych w ramach funkcjonowania Programu należy wskazać takie jak:
  • Organizację warsztatów tematycznych dla członków inicjatywy w zakresie m.in. rekuperacji, eco-drivingu, finansowania inwestycji efektywnościowych.
  • Proponowanie rozwiązań legislacyjnych w oparciu o standardy, rozwiązania oraz sposoby ich wdrażania wypracowane podczas warsztatów.
  • Opracowywanie i publikowanie raportów o stanie efektywności energetycznej branży kolejowej.
  • Edukacja środowiska i branży
Zgodnie z założeniem Programu, kolej może być bardziej efektywna energetycznie. Obliczono, że można ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 1,2 TWh w perspektywie 10 lat. To z kolei pozwoli to na redukcję emisji CO2 o ponad 1 000 000 ton.
 
Więcej informacji można znaleźć bezpośrednio na stronie Programu: https://ceek.pl/#ceek