PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO.

Według danych UTK, w pierwszym kwartale 2019 r. na polskim rynku funkcjonowało 69 przewoźników czynnie realizujących przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji (WPR). Spośród 20 firm, które w okresie trzech pierwszych miesięcy tego roku osiągnęły udział w rynku powyżej 0,5% (wg przewiezionej masy towarów), PKP CARGO SERVICE uplasowała się na 13 miejscu. Udział przewozów został wg UTK oszacowany na poziom 1,14%, co w porównaniu z wynikami za cały 2018 rok, stanowi wzrost o około 54%.

W pierwszych trzech miesiącach br. przewiezionych zostało 682 808 ton towarów, co w przeliczeniu daje 29 377 790 ntkm. 
 
Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, przewozów węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców. Ponadto, spółka poszerzyła także swoją działalność przewozową m in. o specjalistyczne Pociągi Zabudowy Rozjazdów oraz transporty stali, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach przewozowych.