PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w statystykach Urzędu Transportu Kolejowego - 2018 rok

Według danych UTK, w 2018 r. na polskim rynku funkcjonowało 71 przewoźników czynnie realizujących przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR. Spośród 19 firm, które w okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku osiągnęły udział w rynku powyżej 0,05% (wg przewiezionej masy towarów), PKP CARGO SERVICE uplasowała się na 17 miejscu. Udział przewozów został wg UTK oszacowany na poziom 0,74%, co w porównaniu z wynikami z 2016 roku stanowi wzrost o około 37%.
 
W pierwszych sześciu miesiącach br. przewiezionych zostało 1 857 153 ton towarów, w przeliczeniu 105 566 075 ntkm.  

Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, przewozów węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców. W ostatnich parunastu miesiącach, Spółka poszerzyła także swoją działalność przewozową m in. o specjalistyczne Pociągi Zabudowy Rozjazdów oraz transporty stali, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach przewozowych.Źródło: https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/14766,Dane-eksploatacyjne-w-2018-r.html