PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 2017 rok

W 2017 r. funkcjonowało 72 przewoźników czynnie realizujących w Polsce przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR. W opublikowanych przez UTK statystykach przewozowych za 12 miesięcy roku 2017 nasza Spółka uplasowała się - według przewiezionej masy - na 19 miejscu, z 0,54% udziałem w rynku. W kolejnych dwunastu miesiącach zeszłego roku przewiezionych zostało 1 300 954 ton towarów, w przeliczeniu 114 579,073 tys. tono-km.  
Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, przewozów węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców. Spółka sukcesywnie powiększa swój udział w przewozach, specjalizując się głównie w przewozach niszowych i na krótkich odległościach, poszerzając tym samym szeroką ofertę Grupy PKP SA.