PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Według danych UTK, w I półroczu 2019 r. na polskim rynku funkcjonowało 71 przewoźników czynnie realizujących przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR. Spośród 21 firm, które w okresie sześciu miesięcy tego roku osiągnęły udział w rynku powyżej 0,05% (wg przewiezionej masy towarów), PKP CARGO SERVICE uplasowała się na 13 miejscu. Udział przewozów został wg UTK oszacowany na poziomie 1,25 %, co w porównaniu z wynikami z 2018 roku, zarówno za pierwsze półrocze, jak i za cały rok, stanowi wzrost o około 69%.

W pierwszych sześciu miesiącach br. przewiezionych zostało 1 483 089 ton towarów, w przeliczeniu 12 238 431 tys. tono-km.  
 
Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, przewozów węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców. W ostatnich parunastu miesiącach, Spółka poszerzyła także swoją działalność przewozową m in. o specjalistyczne Pociągi Zabudowy Rozjazdów oraz transporty stali, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach przewozowych.Udział przewoźników wg masy towarów styczeń - czerwiec 2019 roku (udział>0,5%), źródło: grafika - materiały UTK