PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO (dane za okres I-XII 2019 r.)

Według danych UTK, w 2019 r. na polskim rynku funkcjonowało 83 przewoźników czynnie realizujących przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR. Spośród 21 firm, które w okresie dwunastu miesięcy ubiegłego roku osiągnęły udział w rynku powyżej 0,5% (wg przewiezionej masy towarów), PKP CARGO SERVICE uplasowała się na 13 miejscu. Udział przewozów został wg UTK oszacowany na poziom 1,29%, co w porównaniu z wynikami z 2018 roku stanowi wzrost o około 74%.

W ciągu dwunastu miesięcy 2019 r. przewiezionych zostało 3 039 139,99 ton towarów, co w przeliczeniu daje wynik na poziomie 148 246 766 tono-km.  

Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, węgla kamiennego, węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców, a we wcześniejszych latach również przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń. W ramach świadczonych usług, Spółka poszerzyła także swoją działalność przewozową m in. o specjalistyczne Pociągi Zabudowy Rozjazdów oraz transporty stali, co niewątpliwie znajduje swoje odzwierciedlenie w statystykach przewozowych.

UDZIAŁ PRZEWOŹNIKÓW WG MASY TOWARÓW (udział>0,5%)          
dane za okres styczeń -  grudzień 2019 roku
Więcej informacji dostępnych na stronie Urzędu Transportu Kolejowego: https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/15679,Dane-eksploatacyjne-w-2019-rMonthly-Statistics-2019.html