PKP CARGO SERVICE SP. Z O.O. W STATYSTYKACH URZĘDU TRANSPORTU KOLEJOWEGO - 2017

W 2017 r.  funkcjonuje 71 przewoźników czynnie realizujących w Polsce przewozy towarowe koleją na podstawie otrzymanej licencji WPR. W opublikowanych przez UTK statystykach przewozowych za 10 miesięcy roku  2017 nasza Spółka uplasowała się - według przewiezionej masy - na 20 miejscu, z 0,53% udziałem w rynku. W pierwszych dziesięciu miesiącach br.  przewiezionych zostało 1 058 680 ton towarów,  w przeliczeniu 97 660,301 tys. tono-km.  
Prowadzona od 2012 r. działalność PKP CARGO SERVICE sp. z o.o. w zakresie licencjonowanego przewozu kolejowego rzeczy jest realizowana w obszarze przewozów kamienia odpadowego na zwałowiska, przewozów piasku podsadzkowego dla kopalń węgla kamiennego, przewozów węgla surowego do przeróbki oraz węgla energetycznego do odbiorców.
 

 
Według  danych  - z uwzględnieniem listopada - narastająco od początku roku wyniki  przedstawiają się następująco: masa - 1 193 930 ton, praca przewozowa – 106 300,00 tys. tono-km.